• CELE PROGRAMU „ORZEŁ Dystrybucji FMCG”
  • • promowanie polskich przedsiębiorców, działających w obszarze handlu artykułami FMCG oraz utrwalanie pozytywnego i wiarygodnego wizerunku Certyfikowanych Uczestników.
  • • integracja polskiego środowiska kupieckiego i wspieranie w działaniach lobbystycznych na rzecz organizacji handlowych.
  • • promowanie wysokich standardów prowadzenia biznesu w Polsce i utrwalanie wśród przedsiębiorców postawy odpowiedzialności i wzajemnej uczciwości.

Otrzymanie tytułu „ORZEŁ Dystrybucji FMCG”  potwierdza stosowanie przez Certyfikowanego Uczestnika zasad fair play zarówno wobec swoich klientów i kontrahentów, jak i pracowników. Przyznawane Certyfikaty „ORZEŁ Dystrybucji FMCG”  są dowodem spełniania wysokich wymagań i mogą stać się bardzo dobrym argumentem do podjęcia współpracy dla innych uczestników rynku.

Idee programu "Orzeł Dystrybucji FMCG" są promowane na łamach miesięcznika "Magazyn Życie Handlowe" oraz miesięcznika „Magazyn Kosmetyki”.

Program ma też służyć budowaniu pozytywnego wizerunku polskich, często rodzinnych firm. Orzeł Dystrybucji FMCG to także medialne wsparcie najlepszych. Inicjatywę Magazynu Życie Handlowe i Magazynu Kosmetyki  docenił Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który wystosował specjalny list do organizatorów i uczestników programu Orzeł Dystrybucji FMCG.