Targi Orzeł Dystrybucji FMCG to cykliczna impreza, której celem jest umożliwienie producentom i dystrybutorom zaprezentowania swojej oferty handlowej szerokiemu gronu przedstawicieli sieci sklepów i drogerii oraz hurtowni branży FMCG. Dla tych drugich spotkania podczas targów są okazją do integracji środowiska kupieckiego, dyskusji na temat palących problemów polskiego handlu a także dobrej zabawy podczas wieczornego bankietu, wieńczącego targowy dzień.